Tìm thấy 7 kết quả

Vị trí đang tuyểnĐịa điểm làm việcMức lươngHình thứcThời hạn
採用の種類:ゲーム 3Dスタッフ - ハノイCau Giay区Quan Hoa町Cau Giay通り176号
- ダナン市Hai Chau区Hoa Cuong Bac町2/9通り346号VNPTビル
- ホーチミン市1区Co Giang町Tran Hung Dao通り163-165号Smart Viewビル
Ứng tuyển
AfterEffectsのスタッフ ハノイ市Cau Giay区Quan Hoa町Cau Giay通り178号
30Mまで Ứng tuyển
採用の種類:3D アニメーター - ハノイCau Giay区Quan Hoa町Cau Giay通り178号
- ダナン市Hai Chau区Hoa Cuong Bac町2/9通り346号VNPTビル
- ホーチミン市1区Co Giang町Tran Hung Dao通り163-165号Smart Viewビル
Ứng tuyển