2D Animation – Spine

Để tạo ra được những chuyển động tuyệt vời cho nhân vật, chúng tôi sử dụng phần mềm Spine – một phần mềm chuyên dùng cho các hoạt hình 2D, nó cung cấp một quy trình hiệu quả cho việc tạo ra các hình ảnh sinh động trong các trò chơi.

Làm chuyển động nhân vật Game 2D

 

Nhân sự chủ chốt


NGUYỄN NGỌC TÙNG

NGUYỄN NGỌC TÙNG

Trưởng nhóm 2D Spine

Chuyên môn: Spine Animation,Unity Animation,Ecffect Animation.
Dự án: Toy Collapse. Immortal Wukong. Meowaii – Vườn Mèo đáng yêu. Craftory – Idle Factory & Home Design. Bonbon Collapse

 

Sản phẩm đã thực hiện