[Taurus x Event] Taurus Global Studio đồng tổ chức sự kiện trực tuyến cùng Trường Đại học Việt Nhật (VJU)

29.11.2022
Chiều ngày 26/11/2022, sự kiện trực tuyến do Taurus Global Studio phối hợp tổ chức cùng Trường Đại học Việt Nhật đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự tham gia của hơn 50 sinh viên nhà trường và các trường đại học Nhật Bản liên kết với VJU. Chương trình là sự […] Chi tiết